close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه‌گداری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد در تاریخ 1394/09/26 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر ٦٦ ماده و ٤ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 97/09/13/ افزودن امکان تغییر نوع و ساختار به ماده 28 (اختیارات مجمع)
تغییرات اساسنامه صورتجلسه مورخ 97/04/09 بابت حذف رکن ضامن و تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید
تغییر ماده 22 بند د اساسنامه، کاهش حداقل واحدهای سرمایه گذاری نزد هر سرمایه گذار
تغییر اساسنامه صورتجلسه مورخ 97/05/13ساعت 11 مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ 97/08/25
تغییر اساسنامه صورتجلسه مورخ 97/02/19(تغییر رکن مدیر ثبت)