close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد 10,300 %88.03
2 شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه 300 %2.56
3 شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد 300 %2.56
4 شرکت گسترش انرژی پاسارگاد 300 %2.56
5 شرکا سرمایه گذاری پارس آریان 300 %2.56
6 مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان 200 %1.71